Nervatuur


Side barDe Nervatuur Groep bestaat uit een aantal onderdelen die allen drijven
op kwaliteit en visie. Die visie is de visie van een open informatiesamenleving,
waarin ICT de drijvende kracht is achter innovatie en samenwerking.
Iedereen zal het erover eens zijn dat service, uitstraling en een onberispelijke
naam de sleutelwoorden zijn van een genormaliseerde 'nieuwe economie'.
Want klanten en burgers zijn mondiger geworden, omdat ook zij met behulp
van nieuwe technologie zichtbaar effectiever onderling kunnen communiceren.
Omdat de inzet zo hoog is, moet u er nu voor te zorgen dat uw bedrijf of
instelling gezond de toekomst in gaat. Nervatuur Groep helpt u daarbij, door
onze  jarenlange hoogwaardige ervaring in te zetten om u te helpen in uw
situatie  en met uw plannen. Nervatuur levert geen standaardproducten, maar
alleen maatwerk.

Nervatuur netwerkdiensten levert consultancy en services op ICT-gebied.
Een bijzonder bureau dat drijft op kleinschaligheid en inlevingsvermogen.

Nervatuur Deconstructive Thinking levert exclusieve consultancy.
Als iemand anders het kan doen, bent u daar ongetwijfeld goedkoper uit.

Wij geloven in gedeelde technologie op basis van open standaarden, en in
proliferatie van kennis. Onze bedrijfsnaam, Nervatuur, staat symbool voor die
gedachte. Het internet is niet iets wat je als vangnet uitzet en waar je klanten
als spartelende vliegen mee afvangt. Het is een levend netwerk, waar je hard
voor moet werken om het in stand te houden en in te zetten voor nuttige
doeleinden.

"Advice and strategy for new technology and no nonsense productivity"Adres